Polska Izba Przemysłu Skórzanego w Łodzi (PIPS) – Polska

Polska Izba Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi to czołowa organizacja branżowa prowadząca swoją działalność na rzecz przemysłu skórzanego od 1989 roku. Polska Izba Przemysłu Skórzanego wspiera swoich członków poprzez współpracę z władzami krajowymi i lokalnymi, instytucjami i organizacjami polskimi i międzynarodowymi zainteresowanymi rozwojem przemysłu skórzanego, podejmuje inicjatywy zmierzające do ochrony krajowego rynku przed nieuczciwą konkurencją, jak również prowadzi szeroko pojęte działania promocyjne polskiego przemysłu skórzanego, także na arenie międzynarodowej. Polska Izba Przemysłu Skórzanego zrzesza firmy reprezentujące sektor przemysłu skórzanego – obuwnictwo, garbarstwo, galanteria, odzież skórzana, akcesoria do produkcji skórzanej oraz jednostki naukowo-badawcze.

Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi (IPS) – Polska

Instytut prowadzi działalność naukową, badawczo-rozwojową i wdrożeniową, świadczy usługi naukowe, działalność certyfikacyjną. Prowadzi handel hurtowy środkami pomocniczymi dla przemysłu garbarskiego, obuwniczego, włókienniczego, chemii gospodarczej.
Zakres prowadzonych badań i usług naukowych dotyczy:
– garbarstwa i futrzarstwa,
– obuwnictwa,
– barwometrii (programy do sporządzania receptur mieszanek barwników i pigmentów, technologii procesów barwienia).

Łódzkie – Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego jest jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań w regionie. Departament ds. Przedsiębiorczości jest wewnętrzną jednostką organizacyjną. Do zadań Departamentu należą: zagadnienia związane z diagnozą gospodarki, przedsiębiorczości i rozwoju trendów w regionie, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie działań proinnowacyjnych, promocja oferty inwestycyjnej i eksportu firm z regionu, współpraca z firmami, stowarzyszeniami, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi partnerami w Polsce i za granicą.

International Shoe Competence Center – Niemcy

International Shoe Competence Center z siedzibą w Primasens to międzynarodowe cetrum szkoleniowo-badawcze, prowadzące działalność na rzecz przemysłu skórzanego i obuwniczego, jego dostawców i handlu. Zakres naszych usług obejmuje: szkolenia zawodowe, further education (FE), badania i rozwój (B+R), doradztwo, głównie w obszarach jakości, produkcji i doskonalenia procesów. Specjalizujemy się szkoleniach, skoncentrowanych na technicznych aspektach produkcji obuwia, a także zwiększeniu jakości i wydajnosci pracy.

Centro Tecnológico do Calçado de Portugal CTCP – Portugalia

CTCP jest prywatną organizacją non-profit założoną w 1986 roku i zrzeszającą około 450 przedsiębiorstw. Zatrudnia 46 osób, w tym techników, inżynierów i wykwalifikowanych specjalistów. Celem CTCP jest wspieranie wszelkich działań związanych z przemysłem obuwniczym w oparciu o doradztwo, szkolenia, marketing, obszar B+R, BHP, Inteligentny Biznes, kontrolę jakości, zrównoważony rozwój czy ochronę środowiska. CTCP posiada szerokie doświadczenie w zakresie promowania, współpracy i koordynowania projektami badawczo-rozwojowymi, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.
CTCP ma kompetencje we wszystkich dziedzinach kształcenia zawodowego, począwszy od diagnozy potrzeb szkoleniowych, po tworzenie kursów i materiałów pedagogicznych, aż po strategie marketingowe. CTCP jest certyfikowaną przez rząd portugalski organizacją szkoleniową, promującą szkolenie zawodowe na stanowisku pracy.

The European Confederation of the Footwear Industry (CEC) – Belgia

CEC powstała ponad 30 lat temu. Skupia krajowe stowarzyszenia i federacje obuwnicze z całej Unii Europejskiej. CEC z siedzibą w Brukseli reprezentuje interesy europejskiego przemysłu obuwniczego wobec instytucji europejskich, innych organizacji międzynarodowych, władz publicznych i pozostałych stowarzyszeń branżowych. Podejmuje działania m.in. na rzecz promocji europejskiego przemysłu obuwniczego, internacjonalizacji sektora MŚP, wspierania badań i innowacji, zwiększenia zatrudnienia w sektorze; służy jako platforma wymiany informacji i najlepszych praktyk.


CCS Digital Education (CRYSTAL CLEAR SOFT) – Grecja

Crystal Clear Soft (CCS) jest firmą programistyczną aktywnie pracującą nad innowacyjnymi zastosowaniami technologii cyfrowej w obrębie publikacji, edukacji, szkoleń oraz upowszechniania wiedzy. Oferuje kompleksowe rozwiązania, począwszy od konceptualizacji i projektowania instruktażowego po testowanie i wdrażanie. CCS opracowała aplikacje wykorzystywane w szkołach na całym świecie! CCS jest firmą o międzynarodowej renomie, mogącą poszczycić się imponującą listą klientów, zwłaszcza w branży wydawniczej i w sektorze szkoleń korporacyjnych.

EUROCREA MERCHANT – Włochy

Eurocrea Merchant (EM) to firma doradczo-szkoleniowa z siedzibą we Włoszech, z dwoma biurami zlokalizowanych w Mediolanie i Neapolu. Naszym głównym celem jest poprawa konkurencyjności społeczeństwa włoskiego, poprzez rozwój biznesu, szkolenia i tworzenie partnerstw ponadnarodowych.
Nasza działalność skupia się na trzech głównych filarach:
1. Doradztwo,
2. Edukacja i szkolenia,
3. Projekty europejskie.

 

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+